รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

จำหน่ายตู้แอร์, ตู้แอร์คอนโทรล, อะไหล่ตู้แอร์คอนโทรล, ออยล์ชิลเลอร์, แอร์เป่าลมเย็น, มินิชิลเลอร์, จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล, ผลิตแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ติดตั้งเครื่องจักร, ระบายความร้อนเครื่องจักร, รับประกอบแอร์ตู้คอนโทรล, ติดตั้งชุดระบายความร้อน  

     

    บริษัท เอ.ดี. อิเล็คทริค เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

    เป็นบริษัทผู้ผลิตฮีทเตอร์ความร้อน และดำเนินงานรับประกอบชุดตู้คอนโทรลไฟฟ้าของเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยทีม ช่างที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปีจนถึงปัจจุบัน
    เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันที่อุณหภูมิมีความร้อนสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตู้คอนโทรลที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดบรรจุอยู่ เมื่อทางบริษัทของท่านเปิดใช้งานจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้ามีความ ร้อนสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก ซึ่งโดยส่วนมากตู้คอนโทรลจะติดเพียงแค่พัดลมระบายความร้อน จึงทำให้ไม่สามารถช่วยระบายความร้อนภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้าได้มากอย่างที่ต้อง การ ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาว่า ทำไมอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้คอนโทรลเกิดการชำรุด และเสียหายไวกว่าที่น่าจะเป็น และปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นคือเรื่องของฝุ่นละอองภายในตู้คอนโทรล เนื่องจากพัดลมจะดูดความเย็นจากภายนอกเข้าไปจึงทำให้ฝุ่นละอองเข้าไปได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น
     ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาชุดระบายความร้อนหรือแอร์คอนดิชั่นสำหรับตู้คอนโทรลขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งชุดระบายความร้อนจะช่วยควบคุมอุณหภูมิ และลดความชื้นภายในตู้คอนโทรลที่ มีอุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ ทำให้อุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานคงทนขึ้น และทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหา กระบวนการผลิตหยุดชะงัก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีบริการดูแล และตรวจเช็คแอร์คอนดิชั่นสำหรับตู้คอนโทรล

   - รับประกอบแอร์ตู้คอนโทรล
   - ติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรล
   - ติดตั้งชุดระบายความร้อน
   - จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล
   - ผลิตแอร์ตู้คอนโทรล
   - แอร์สำหรับตู้คอนโทรล
   - แอร์ติดตู้คอนโทรล
   - เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล
   - ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรลสำหรับเครื่องจักร

สนใจติดต่อ

064 532 6656 (คุณแหว๋ว)
064 659 3566 (คุณดิเรก

image

งานนำเสนอบริษัท

เอ.ดี.อิเล็คทริค เซลแอนด์เซอร์วิส บจก. TH
A.D. ELECTRICS SALES&SERVICE CO., LTD. (Eng)
แผนที่
แนะนำบริษัท

สถานที่ / โรงงาน

ปีที่ก่อตั้ง

ประเภทธุรกิจ

อุปกรณ์ไฟฟ้า

สินค้าหลัก

จำหน่ายตู้คอนโทรล แอร์ตู้คอนโทรล

เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ติดต่อผู้ขาย
เอ.ดี.อิเล็คทริค เซลแอนด์เซอร์วิส บจก.

จำหน่ายตู้แอร์, ตู้แอร์คอนโทรล, อะไหล่ตู้แอร์คอนโทรล, ออยล์ชิลเลอร์, แอร์เป่าลมเย็น, มินิชิลเลอร์, จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล, ผลิตแอร์ตู้คอนโทรล, แอร์ติดตั้งเครื่องจักร, ระบายความร้อนเครื่องจักร, รับประกอบแอร์ตู้คอนโทรล, ติดตั้งชุดระบายความร้อน  

     

    บริษัท เอ.ดี. อิเล็คทริค เซลแอนด์เซอร์วิส จำกัด 

    เป็นบริษัทผู้ผลิตฮีทเตอร์ความร้อน และดำเนินงานรับประกอบชุดตู้คอนโทรลไฟฟ้าของเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยทีม ช่างที่มีประสบการณ์และความสามารถสูง ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปีจนถึงปัจจุบัน
    เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันที่อุณหภูมิมีความร้อนสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตู้คอนโทรลที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิดบรรจุอยู่ เมื่อทางบริษัทของท่านเปิดใช้งานจะทำให้อุณหภูมิภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้ามีความ ร้อนสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก ซึ่งโดยส่วนมากตู้คอนโทรลจะติดเพียงแค่พัดลมระบายความร้อน จึงทำให้ไม่สามารถช่วยระบายความร้อนภายในตู้คอนโทรลไฟฟ้าได้มากอย่างที่ต้อง การ ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหาว่า ทำไมอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้คอนโทรลเกิดการชำรุด และเสียหายไวกว่าที่น่าจะเป็น และปัญหาอีกอย่างที่เกิดขึ้นคือเรื่องของฝุ่นละอองภายในตู้คอนโทรล เนื่องจากพัดลมจะดูดความเย็นจากภายนอกเข้าไปจึงทำให้ฝุ่นละอองเข้าไปได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น
     ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาชุดระบายความร้อนหรือแอร์คอนดิชั่นสำหรับตู้คอนโทรลขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งชุดระบายความร้อนจะช่วยควบคุมอุณหภูมิ และลดความชื้นภายในตู้คอนโทรลที่ มีอุปกรณ์อีเลคทรอนิกส์ ทำให้อุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานคงทนขึ้น และทำให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหา กระบวนการผลิตหยุดชะงัก นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีบริการดูแล และตรวจเช็คแอร์คอนดิชั่นสำหรับตู้คอนโทรล

   - รับประกอบแอร์ตู้คอนโทรล
   - ติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรล
   - ติดตั้งชุดระบายความร้อน
   - จำหน่ายแอร์ตู้คอนโทรล
   - ผลิตแอร์ตู้คอนโทรล
   - แอร์สำหรับตู้คอนโทรล
   - แอร์ติดตู้คอนโทรล
   - เครื่องปรับอากาศสำหรับตู้คอนโทรล
   - ซ่อมแอร์ตู้คอนโทรลสำหรับเครื่องจักร

สนใจติดต่อ

064 532 6656 (คุณแหว๋ว)
064 659 3566 (คุณดิเรก