พัดลมมอเตอร์ 190x69mm

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ขนาด 190 x 69 มม. 230V. 50Hz.

งานนำเสนอบริษัท

เอ.ดี.อิเล็คทริค เซลแอนด์เซอร์วิส บจก. TH
A.D. ELECTRICS SALES&SERVICE CO., LTD. (Eng)